• Všetkým ľuďom prospieva, z času na čas dopriať svojej duši uvoľnenie. Odpočinok totiž obnovuje životnú silu a veselá prázdninová nálada zaženie každý smútok.
    • Seneca
    • Kde ju nájdem? Pavilón: Gymnázium & SOŠ IT | Prízemie | č.d.: 6, 7

      

      

      

      

      

      

      

     Pozn: Novoprijatí žiaci pre šk. rok 2024/2025 zatiaľ nie sú rozdelení do tried


     Názov: I.ATL | Triedny:     Názov: I.BTL Triedny:


     ZOZNAM NOVOPRIJATÝCH ŽIAKOV PODĽA DOSIAHNUTÉHO SKÓRE V PRIJÍMACOM KONANÍ

     1. 91EK6    Jakub

     2. 99QG9 Anastasiia

     3. 49KC8 Juraj

     4. 66WM7 Damian

     5. 71JS6 Jakub

     6. 21KS1 Juraj

     7. 39CY7 Juraj

     8. 49FP3 Kristína

     9. 59KF4 Timotej

     10. 37HR6 Matej

     11. 32FW1 Matúš

     12. 53HD8 Samuel

     13. 94LQ9 Tomáš

     14. 32BX1 Dominik

     15. 25HK5 Jozef

     16. 86KM3 Patrik

     17. 52CS8 Tomáš

     18. 56QF6 Maximilián

     19. 98EA7 Adam

     20. 19WR2 Sára

     21. 56CZ5 Marián

     22. 65DH2 Adrian

     23. 23AK9 Jakub

     24. 98QZ5 Patrik

     25. 26GX2 Patrik

     26. 75JG9 Timotej

     27. 37AB9 Eva

     28. 42DL8 Ondrej

     29. 21GZ6 Samuel

     30. 66YA5 Branislav

     31. 69WL7 Adam

     32. 94DT8 Sarah

     33. 11ET2 Teo

     34. 58DP8 Dominik

     35. 88ZG4 Alexander

     36. 51BB2 Radovan Ján

     37. 75QN6 Ondrej

     38. 46ES4 Štefan

     39. 56ET5 Martin

     40. 79GW4 Sofiia

     41. 84DN1 David

     42. 34MZ4 Samuel

     43. 95ZE1 Martin

     44. 36YB4 Eliška

     45. 46MB2 Branislav