• Verejné obstarávanie

  • Verejné obstarávania

   Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Objednávateľ:
   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Objednávateľ Dátum zverejnenia
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 03/2017 Discgolfové ihrisko 2 083.33 bez DPH 21.03.2017 20.03.2017 15.04.2017 Spojená škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28,01851 Nová Dubnica 14.03.2017
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Stavebné práce - Hydroizolácia a reflexný náter neuvedené s DPH 30.06.2020 06.05.2020 31.08.2020 Spojená škola sv. Jána Bosca 25.05.2020
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 01/2021 Výmena okien neuvedené s DPH 23.02.2021 04.03.2021 31.03.2021 Spojená škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica 23.02.2021
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 02/2021 Výmena okien neuvedené s DPH 17.05.2021 28.05.2021 15.08.2021 Spojená škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica 17.05.2021
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 01/2023 Výmena okien neuvedené s DPH 25.01.2023 07.02.2023 31.03.2023 Spojená škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica 25.01.2023
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 01/2022 Výmena okien neuvedené s DPH 27.01.2022 04.02.2022 60 dní od účinnosti zmluvy Spojená škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica 27.01.2022