• Niekoľko povzbudení od riaditeľa školy...
     • Ing. Jozef Imrišek
    • Prológ

    • Milí novoprijatí gymnazisti,

     ak čítate nasledovné riadky, pravdepodobne ste boli úspešní v prijímacom konaní do nášho gymnázia a iste netrpezlivo očakávate ďalšie informácie k svojmu  štúdiu.

     V prvom rade Vám chcem zo srdca zablahoželať k zvládnutiu jednej z kľúčových skúšok v tomto roku.

     Vitajte v Gymnáziu sv. Jána Bosca – škole, ktorá Vám dá viac, než očakávate – vitajte vo svojej škole. Stojíte na začiatku svojej štvorročnej cesty, cesty gymnazistu. Škola Vám na tejto ceste bude vytvárať také podmienky, aby ste dosiahli svoj cieľ – maturitu a boli zároveň kvalitne pripravení na svoju vysnívanú vysokú školu. Veľa však bude záležať aj od každého z Vás… Keď prídu ťažšie chvíle, netreba sa báť – sme školou rodinného typu a sme na to patrične hrdí – vedzte, že vždy sa môžete obrátiť na ktoréhokoľvek učiteľa, či niektorého zo saleziánskej rodiny.

     Vytvárajme teda spolu príjemné prostredie, budujme vo svojej škole vzájomne pevné vzťahy a takto si spríjemnime spoločne strávené štyri roky.

     Na nasledujúcich stránkach nájdete informácie o Vašom štúdiu. 

     Teším sa na spoločne strávené dni v našom Gymnáziu sv. Jána Bosca

     Ing. Jozef Imrišek, riaditeľ