• Novinky

     • Policajti v MŠ
      • Policajti v MŠ

      • Vo štvrtok 27.4.2023 navštívili predškolské triedy páni policajti, ktorí deťom rozprávali o prevencii, keď ostanú samé doma. Ukázali im aj policajnú výstroj a iné pomôcky, ktoré pri svojej práci používajú. 

     • Deň vo farbách školy počas bláznivého týždňa
      • Deň vo farbách školy počas bláznivého týždňa

      • Jeden aprílový týždeň sa v našej škole každoročne vyhlasuje za bláznivý. Nebolo tomu inak ani tento rok. Študentská rada pripravila na každý deň jednu aktivitu, ktorej cieľom bolo budovať vzťahy medzi študentmi, zlepšiť komunikáciu a kooperáciu medzi nimi. Víťazmi sa stali triedy 6.AZŠ a 4.AG, ktoré do aktivít zapojili najväčšie percento žiakov. 

       Záverečný deň tohto výnimočného týždňa sme prišli na vyučovanie vo farbách školy - čiernej, žltej a červenej. 

     • Záchranári v školskom klube
      • Záchranári v školskom klube

      • Nikto z nás nevie, kedy sa ocitne v situácii, že bude potrebovať pomoc zdravotníkov. Aby sme boli pripravení aj na nečakané situácie a vedeli správne reagovať je potrebné sa vopred pripraviť.

       Práve takúto prípravu absolvovali naše deti v školskom klube začiatkom týždňa. Navštívilia nás jedna z posádok RZP Trenčín a ukázali deťom niečo zo svojej práce. Hovorili o tom ako správne privolať pomoc, ako ošetriť zraneného a nepodľahnúť panike.

       Všetci dúfame, že sanitky budú aj v budúcnosti zo školy odvážať iba figurantov v podobe plyšových medvedíkov. 

        

     • Predmetové olympiády
      • Predmetové olympiády

      • Predstavujeme vám našich šikovných reprezentantov zo základnej školy. Všetci úspešne vyriešili okresné kolá svojich predmetových súťaží.

       PYTAGORIÁDA

       - Laura Končierová, 3.A

       - Michal Šimor, 3.A

       - Simon Kaštíl, 6.A

        

       BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

       - Júlia Becincová, 9.A

       - Natália Janeková, 9.A

        

       GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA

       - Filip Valt, 9.A - postup do krajského kola

        

       Blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj naďalej. 

     • Mentorský program
      • Mentorský program

      • Mentoring je sprevádzanie, motivovanie, podpora, spoločné hľadanie riešenia.

       Počas celého školského roka bol jeden z mentorov Regionálneho centra podpory učiteľov Považie - Mgr. Ján Papik mentorom kolegyne Mgr. Moniky Chlebanovej. Pravidelne prichádzal na vyučovacie hodiny, ktoré následne spolu rozoberali a vyhodnocovali. Cieľom takejto podpory učiteľov je hľadanie spôsobu zlepšenia práce, profesionálny a osobnostný rast.

     • 3 x 4. miesto v okrese
      • 3 x 4. miesto v okrese

      • Okresné kolá kolektívnych športov sú už za nami a tu sú naše výsledky:

       Florbalistky - 4. miesto

       Florbalisti - 4. miesto

       Street basketbalisti - 4. miesto

       Blahoželáme a tešíme sa, že deti sa znova mohli vrátiť ku kolektívnym športom. 

     • Hrou k úspechu
      • Hrou k úspechu

      • Úspech na celoštátnej súťaží vždy poteší. A poteší o to viac ak vieme, koľko času si vyžadovala náročná príprava na takúto súťaž.

        

       IHRA (kategória S)

       Najlepšia grafika hry

       - Filip Greguš

       - Andreas Nosál

       Najlepšia shooter hra

       - Filip Masarik

        

       BLAHOŽELÁME a prajeme veľa ďalších úspechov.

     • Hviezda týždňa v 2.AZŠ
      • Hviezda týždňa v 2.AZŠ

      • Projekt hviezdy týždňa už niekoľko rokov úspešne realizujeme v triedach prvého stupňa základnej školy. Deti sa vzájomne lepšie spoznávajú a budujú vzťahy. Triedny kolektív sa tak stáva silnejším a vie zvládnuť aj náročnejšie situácie. 

       Každý týždeň je hviezdou jedno z detí. Celkom iný level však nastane vtedy, ak sa deti rozhodnú pozvať do aktivity svoju triednu a vyhlásiť za hviezdu ju. Pani učiteľka Zuzana Kaštílová ukázala deťom časť zo svojho súkromia, napiekla dobroty a priniesla aj fotky z detstva. Všetky deti tak mohli zacítiť jej veľké srdce, v ktorom má každý jej žiak svoje miesto.

     • Deň Zeme
      • Deň Zeme

      • Deň kedy viac ako inokedy myslíme na naše životné prostredie a starostlivosť o prírodu. V našej škole sme si pripomenuli tento sviatok rôznymi aktivitami.

       Deti materskej školy sa vybrali do okolia mesta a zberali drobný odpad.

       Deti v triedach mali cvičenia zamerané na ekologickú výchovu.

       Taktiež sme využili ponuku kamarátov zo susednej školy a zúčastnili sa ich programu na námestí. Pre deti boli pripravné rôzne zaujímavé formy vzdelávania o prírode. 

     • Zápis do základnej školy
      • Zápis do základnej školy

      • Termín: 17. - 18. 4. 2023 v čase 14:00 - 17:00.

       Všetky potrebné informácie sú dostupné na samostatnej podstránke určenej pre uchádzačov o štúdium v našej škole:

       Zápis do ZŠ

        

       Ak ešte našu školu nepoznáte, môžete ju spoznať hneď dvomi spôsobmi.

       Videoprezentácia.

       alebo 

       Deň otvorených dverí v piatok 31.3.2023.

       - 1. vstup: 8:00 - nahliadnutie do tried, konzultácie

       - 2. vstup: 13:00 - nahliadnutie do školského klubu, konzultácie

        

     • Tehlička 2023
      • Tehlička 2023

      • Konkrétnym prejavom pôstneho úsilia o pokánie bola naša obeta, modlitba a skutky solidarity s deťmi z Angoly. Zo srdca Vám ďakujeme za podporu tohoročnej Tehličky pre Angolu.

       S radosťou Vám oznamujeme, že na našej Spojenej škole sv. Jána Bosca sa spolu vyzbieralo 1068,05 €.

       Spolu s celou farnosťou Nová Dubnica, filiálkou Kolačín zasielame na podporu tohto projektu 3110,56 €. Podrobné vyúčtovanie nájdete na výveske pred kostolom.

       Všetkým, celej škole, ale najmä našim tretiakom, ktorí sa stali víťazmi s najvyššie vyzbieranou sumou (137,65 €), vyrobili nástenky a vložili sa do tejto zbierky v mene saleziánskeho misijného diela i v mene chudobnejších detí z Afriky vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

        

     • Bláznivý týždeň
      • Bláznivý týždeň

      • Študentská rada sa po dlhšej odmlke rozhodla obnoviť dlhoročnú tradíciu a tento rok si pripravila aktivitu s názvom - BLÁZNIVÝ TÝŽDEŇ 2023.

       Na každý deň je pripravený balíček prekvapení, dobrej nálady a spoločného času pre triedy.

     • Duchovná obnova piatakov
      • Duchovná obnova piatakov

      • Čo prinášam do tímu? Čo viac môžem pre svoju triedu urobiť ja? 

       Tieto a im podobné otázky boli dnes súčasťou aktivít v 5.A triede. Žiaci budovali spoločenstvo, hlbšie sa spoznávali a ďakovali Bohu za všetko dobré, čo ich triedny tím má.

     • Ocenený kolega
      • Ocenený kolega

      • V utorok 11.4.2023 oceňoval otec biskup Tomáš Galis zamestnancov katolíckych škôl pri príležitosti 15. výročia založenia diecézy v Žiline.

       Teší nás, že medzi ocenenými bol aj náš kolega Mgr. Ľuboš Valt. 

       Blahoželáme a ďakujeme za všetko úsilie vynaložené v prospech zveladenia našej školy. 

     • Krížová cesta v materskej škole
      • Krížová cesta v materskej škole

      • Deti s pani učiteľkami pripravili modlitbu priamo na školskom dvore. Jednotlivé zastavenia nakreslili a rozmiestnili v podlubí. Pri nesení kríža sa striedali a na záver ho umiestnili na svojom detskom ihrisku. 

       Bola to krásna, úprimná detská modlitba. 

     • Florbal
      • Florbal

      • 5.4.2023 si dievčatá vyhrali zlato a postup do okresného kola na postupovej súťaži vo florbale. 

       Blahoželáme.

     • Mediálni nadšenci
      • Mediálni nadšenci

      • Pri videu je veľmi dôležitá stabilizácia obrazu, preto sa na svojom poslednom stretnutí mladí mediálni nadšenci učili používať jeden zo stabilizátorov od výrobcu DJI, ktorý poskytuje neuveriteľne plynulé zábery a množstvo kreatívnych možností fotografovania.

     • Chemická olympiáda
      • Chemická olympiáda

      • Okresné kolo súťaže sa konalo 30.03.2023 v Ladcoch a naša Natália Janeková z 9.A obsadila 4. miesto. Po absolvovaní domácej prípravy a školského kola Natália reprezentovala Spojenú školu sv. Jána Bosca. Natálke prajeme ďalšie úspechy v štúdiu na strednej škole.

       Fotky sú z praktickej  prípravy v Bratislave - Stredná chemická škola, Vlčie hrdlo.