• Novinky

     • Popoludnie čítania Biblie
      • Popoludnie čítania Biblie

      • Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti po čom túži Tvoje srdce. (Ž 37; 4)

       Aj v tomto školskom roku, ako už tradične, sme pre žiakov #ZSsvJanaBosca zrealizovali projekt Popoludnie čítania Biblie, ktorého hlavným cieľom bolo pripomenutie posolstva Biblie.Spoznávať Sväté písmo – Knihu kníh, zamýšľať sa nad pravdami, prirodzené poznávanie biblického textu, za biblickým príbehom odkrývať ešte jeden príbeh, príbeh každého človeka, hlbšie porozumieť Božiemu slovu: pravidelným čítaním prijať pozvanie k budovaniu vzťahov s ľuďmi v jednote s Bohom, zažiť spoločenstvo pri spoločnom počúvaní a čítaní Božieho slova a mnoho iného...Prežili sme čas strávený v atmosfére Božieho pokoja. Okrem čítania biblických textov bol program obohatený prácou v skupinkách, tajničkami, (aj maľovanými) kvízmi, rébusmi, spevom, ukazovačkami za sprievodu gitary, no i výrobou figúrky Mikuláša.Záver, ako už býva zvykom, sme náš duchovný program ukončili poďakovaním a krátkou modlitbou v školskej kaplnke.Veľmi nás teší, že záujem našich žiakov o tieto aktivity neutícha. Aj tento rok nás svojou prítomnosťou potešili naši druhostupniari. Skupinka šiestich žiakov z 5. A triedy veľmi pekne prežívala celý program, v šiestich stanovištiach aktívne pracovali, usmerňovali mladších spolužiakov.A nateraz nám už ostáva len tešiť sa na túto úžasnú akciu o rok, prijať pozvanie žiť v plnosti každodenné dni a posilu čerpať z Božieho slova.

     • Študentská vedecká konf. a Deň techniky
      • Študentská vedecká konf. a Deň techniky

      • V piatok 23.11.2018 sme opäť po roku zažili špičkové výkony a špičkové technológie na Študentskej vedeckej konferencii #ŠtudVedKon2018 a na Dni techniky #DenTechnikySSND v Spojenej škole sv. Jána Bosca Spojená Škola Nová Dubnica #GymBoscaNDCa, #TechLycNDCa.

       Príprava konferenčných príspevkov zabrala študentom desiatky hodín, naštudovali množstvo informácií, spracovali ich tak, aby ich v stanovenom čase kvalitne odprezentovali. Našli tú odvahu postaviť sa pred publikum a v tomto roku aj pred streamovacie kamery. Priamy prenos v profesionálnej kvalite zabezpečovali študenti nášho Technického lýcea.

       Paralelne s konferenciou prebiehal v priestoroch školy DOD zážitkovou formou v podobe Dňa techniky. Žiaci deviatych ročníkov ZŠ z nášho regiónu sa u nás stretli s technickými vychytávkami: kolaboratívnymi robotmi z rossum.sk, augmentovanou realitou a termovíziou z Konica Minolta, alebo zažili to, čo sa inde zažiť nedá vďaka virtualnarealita-ba.sk. Popri Tom sa dozvedeli, čo sa učí na programovaní, sieťových technológiách, databázových systémoch a iných odborných predmetoch, ako aj v elektrotechnike či piť 3D tlači.

       Za finančnú podporu akcií ďakujeme Nadácia Volkswagen Slovakia a spoločnosti MSM group. Za profesionálnu streamovaciu techniku a zabezpečenie prenosu ďakujeme p.Rekemovi (rekem.sk) a pánu profesorovi Zervanovi (zervan.info).

       Zopár foto z piatkovej Študentskej vedeckej konferencie a z Dňa techniky v SSND si môžete poyrietť v tomto albume.

       Príspevky, ktoré si študenti pripravili a odprezentovali:

       > Dúhová rieka

       > Niagarské vodopády

       > Slivkový lekvár

       > Drony a anti-dronz

       > Záchranná trikoptéra

       > Problémy slovenského školstva

       > Hemisféry

       > Kryptomeny

       > Prechod peklom - holokaust, antisemitizmus ...

       > Science and Technology (in English)

       Porota aj študenti ocenili najviac príspevky "Hemisféry" a "Drony a anti-drony". Gratulujeme však všetkým, ktorí sa zapojili.

       Jednotlivé príspevky nájdete aj na https://youtu.be/tdeLxrLn5mQ?t=2586

       #STUDVEDKON2018

      • 1. miesto v okresnom kole súťaže Slávik Slovenska

      • V okresnom kole súťaže v speve ľudových piesní Slávik Slovenska, ktoré sa konalo dňa 3. mája 2018 v Novej Dubnici, 1. miesto v I. kategórii v silnej konkurencii (12 súťažiacich) obsadila žiačka našej školy: Sára Ďurčová, z 3. A triedy. Zaspievala piesne Porezala som sa a Zoťali brezu, za sprievodu p. uč. Hollej.  Víťazke srdečne blahoželáme a prajeme, aby jej spievanie naďalej robilo radosť.

       SKM_4050180507085800.pdf

     • 3. miesto v I. kategórii v súťaži Slávik Slovenska
      • 3. miesto v I. kategórii v súťaži Slávik Slovenska

      • Žiačka 4. A triedy Rebeka Gabčanová v najstaršej speváckej súťaži pre deti a mládež v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slavik Slovenska, ktorej garantom je maestro Peter Dvorský, obsadila v okresnom kole nádherné 3. miesto. Sme hrdí na naše žiačky a teší nás, že aj najmladšia generácia má vzťah ku klenotu našej tradičnej kultúry.

     • MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - KK - 2. miesto | 10.04.´18
      • MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - KK - 2. miesto | 10.04.´18

      • Dňa 10.04.2018 v KCVČ Trenčín sa uskutočnilo krajské kolo matematickej olympiády. Školu úspešne reprezentovala žiačka triedy Kvinta - Katarína SLIMÁKOVÁ, ktorá v kategórii C  obsadila 2. miesto.

       Katke srdečne blahoželáme k úspešnej reprezentácii školy.

     • SOČ - KK - 2. miesto | 06.04.´18
      • SOČ - KK - 2. miesto | 06.04.´18

      • Dňa 06.04.2018 sa v Starej Turej sa uskutočnilo krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). V kategórii 11 - Informatika našu školu reprezentoval žiak SOŠ informačných technológii sv. Jána Bosca, odboru technické lýceum Peter PAGÁČ (4. ATL). V náročnej konkurencii Peter obsadil 2. miesto a postúpil do celoštátneho kola tejto súťaže.

       Petrovi srdečne blahoželáme k úspešnej reprezentácii a prajeme úspešné zvládnutie republikového kola.

     • MEDZINÁRODNÁ DEJEPISNÁ SÚŤAŽ GYMNÁZIÍ ČR a SR - KK - 2. miesto | 05.04.´18
      • MEDZINÁRODNÁ DEJEPISNÁ SÚŤAŽ GYMNÁZIÍ ČR a SR - KK - 2. miesto | 05.04.´18

      • Dňa 05.04.2018 v Trenčíne sa uskutočnilo krajské kolo Medzinárodnej dejepisnej súťaže gymnázií ČR a SR. Školu úspešne reprezentoval tím žiakov v zložení Zuzana ČEŠKOVÁ (Septima) & Natália MOLNÁROVÁ (Septima) & Pavol KALIVODA (3. AG). V náročnej konkurencii z 12 gymnázií trenčianskeho kraja obsadili 2. miesto a postupujú do medzinárodného kola tejto súťaže, ktorá sa uskutoční v Chebe (Česká republika).

       Zuzke, Natálii a Pavlovi srdečne blahoželáme k úspešnej reprezentácii a prajeme úspešné zvládnutie medzinárodného kola.

     • OLYMPIÁDA V NEJ - SR - 3. miesto | 25.03.´18
      • OLYMPIÁDA V NEJ - SR - 3. miesto | 25.03.´18

      • V dňoch 25.-26.03.2018 sa v Bratislave uskutočnilo celoštátne kolo 28. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku. V kategórii 2C našu školu reprezentoval Raymond KUNŠTATSKÝ z triedy 3. ATL, ktorý obsadil 3. miesto.

       Raymondovi srdečne blahoželáme k úspešnej reprezentácii školy na celoslovenskom kole Olympiády z NEJ.

     • BLÁZNIVÝ TÝŽDEŇ | 23.-27.04.´18
      • BLÁZNIVÝ TÝŽDEŇ | 23.-27.04.´18

      • Ako každoročne, aj tento rok sme si pripravili už tradičnú aprílovú aktivitu - BLÁZNIVÝ TÝŽDEŇ 2018. Tematické zameranie bude v tomto školskom roku nasledovné:

        PONDELOK – PYŽAMOVÝ DEŇ

        UTOROK – RETRO DOBA

       STREDA – POVOLANIE SNOV

       ŠTVRTOK – "DVOJIČKY"

       PIATOK – TRADIČNE VO FARBÁCH ŠKOLY. (žlto-červeno- čierna)

        

       KREATIVITE SA MEDZE NEKLADÚ...

       NEJDE O SÚŤAŽENIE A OCENENIE…

       IDE HLAVNE O ATMOSFÉRU SME JEDEN (BLAZNIVÝ) TÍM

     • TÉMU INOVAČNÉHO WORKSHOPU ZADAL TONO S.
      • TÉMU INOVAČNÉHO WORKSHOPU ZADAL TONO S.

      • Známy slovenský hiphopový umelec Tono S. sa zúčastnil inovačného workshopu pripraveného v rámci národného projektu inovujme.sk. Študenti Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici mu poskytli nápady pre nové hudobné aj lifestylové aktivity.

       Už viac než 500 študentov z celého Slovenska malo možnosť zúčastniť sa inovačných workshopov a vyskúšať si na vlastnej koži, ako prebieha inovačný proces. Na stredných odborných školách a gymnáziách workshopy organizuje v rámci národného projektu s názvom „Zvýšenie inovačnej výkonnosti Slovenska“ Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Cieľom workshopov je pozdvihnúť povedomie o inováciách a naučiť študentov techniku kreatívneho myslenia.

       Súčasťou workshopu je aj vyriešenie témy z praxe. Zadanie dostávajú študenti od podniku z regiónu, samosprávy či umelca. Práve tretiu možnosť mali novodubnickí gymnazisti, tému im zadal raper Tono S. „Pripravujem nové hudobné aj podnikateľské aktivity. Zatiaľ nechcem prezrádzať, o čo ide, ale súčasťou projektu, ktorý chcem realizovať tento rok, bude aj móda a zdravý životný štýl,“ hovorí Tono S. Študenti prišli na 30 riešení, ako celý koncept uchopiť. „Prekvapili ma svojou kreativitou, odvahou aj prezentačnými zručnosťami. S niektorými nápadmi budem určite pracovať ďalej,“ dodáva raper.

       „Či už študenti riešia fiktívny problém, alebo majú reálne podnikateľské zadanie, cieľom je naučiť ich využívať nástroje na generovanie nových nápadov. Podpora rozvoja kreatívneho a inovatívneho myslenia mladých ľudí je jedným zo spôsobov, ako zvýšiť ich uplatnenie v práci i v spoločnosti,“ zdôraznila generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.

       Na študentské prezentácie sa okrem Tona S. prišiel pozrieť aj riaditeľ Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici Ľuboš Valt. „Verím, že spôsob myslenia, ku ktorému lektori z inovujme.sk viedli našich študentov, bude pre nich prospešný. Patrí im vďaka za odhodlanie urobiť našu budúcnosť lepšou,“ hovorí riaditeľ školy.

       Národný projekt inovujme.sk je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom operačného programu Výskum a inovácie.

     • TRIEDNE RODIČOVSKÉ STRETNUTIA | 12.04.´18
      • TRIEDNE RODIČOVSKÉ STRETNUTIA | 12.04.´18

      • Triedne rodičovské stretnutia (konzultácie, triedne aktívy) vo všetkých organizačných zložkách školy - základná škola, gymnázium, SOŠ - sa uskutočnia vo štvrtok 12.04.2018 v čase od 14:30 - 17:00 hod. Srdečne pozývame všetkých rodičov žiakov našej školy.

     • MATURITA ´18 - NÁHRADNÝ TERMÍN | 12.04.´18
      • MATURITA ´18 - NÁHRADNÝ TERMÍN | 12.04.´18

      • Dňa 12.04.2018 prebehne v SOŠ sv. Jána Bosca písomná maturitná skúška – z matematiky - náhradný termín MS´18. Žiaci sa vyučujú podľa platného rozvrhu hodín.

       Žiadame všetkých žiakov (príp. verejnosť, ktorá sa bude počas konania maturitných skúšok pohybovať v budovách školy) o rešpektovanie pokynov vyučujúcich a dozoru tak, aby žiadnym spôsobom nebol narušovaný priebeh maturitných skúšok a boli zachované objektívne podmienky (ticho) pre prácu maturujúcich študentov. Ďakujeme za pochopenie

       Mgr. Ľuboš Valt – riaditeľ školy

     • ŠTÚROV A DUBČEKOV RÉTORICKÝ UHROVEC - OK - 3. miesto | 22.03.´18
      • ŠTÚROV A DUBČEKOV RÉTORICKÝ UHROVEC - OK - 3. miesto | 22.03.´18

      • Dňa 22.03.2018 v Dubnici nad Váhom sa uskutočnilo okresné kolo Štúrovho a Dubčekovho rétorického Uhrovca. Školu úspešne reprezentovala žiak triedy Kvarta - Martin Vančo, ktorý v II. kategórii obsadil celkovo 3. miesto.

       Martinovi srdečne blahoželáme k úspešnej reprezentácii školy.