• Organizácia šk. roka

     • ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA

     • Organizácia školského roka 2017/2018

      Vyučovanie

      Školský rok 2017/2018 sa začína 01. septembra 2017.
      Školské vyučovanie sa začína 05. septembra 2017 (pondelok).
      Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 07. septembra 2017 (streda).

      Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2018 (utorok) .

      Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 01. februára 2018 (streda) a končí sa 30. júna 2018 (piatok).
       

      Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
      jesenné 27. október 2016 (štvrtok)

      28. október  2016

      31. október 2016

      02. november 2016 (streda)
      vianočné 22. december 2016 (štvrtok) 23.december 2016
      05. január 2017
      09. január 2017 (pondelok)
      polročné 2. február 2017 (štvrtok) 03. február 2017 (piatok) 06. február 2017 (pondelok)
      jarné 24. február 2017 (piatok) 27. február 2017
      03. marec 2017
      06. marec 2017 (pondelok) 
      veľkonočné 12. apríl 2017 (streda) 13. apríl 2017
      18. apríl 2017
      19. apríl 2017 (streda)
      letné 30. jún 2017 (piatok) 03. júl 2017
      31. august 2017
      04. september 2017 (pondelok)