• Novinky

     • DÔLEŽITÉ TERMÍNY V ŠK. ROKU 20/21
      • DÔLEŽITÉ TERMÍNY V ŠK. ROKU 20/21

      • Školský rok sa začína 01.09.2020. Školské vyučovanie sa začína 02.09.2020 (streda). Školské vyučovanie v I. polroku školského roka sa končí 29.01.2021 (piatok). Školské vyučovanie v II. polroku sa začína 02.02.2021 (utorok) a končí sa 30.06.2021 (streda).

        

        TESTOVANIE POHYBOVÝCH PREDPOKLADOV ŽIAKOV 1. a 3. ROČNÍKOV ZŠ

       Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ sa uskutoční od 02.09.´20 do 31.10.´20. 2. Po uzatvorení celoslovenského testovania pohybových predpokladov budú v 01/2021 vytlačené žiakom z certifikáty z testovania. V rámci certifikátu dostane žiak a rodič informáciu, na akej úrovni sa nachádza v jednotlivých motorických testoch vo vzťahu k populácii.

        

       TESTOVANIE 5 - 2021

       Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (Testovanie 5 2021 alebo T5 2021) sa uskutoční 19.05.2021 (streda) na všetkých ZŠ SR z predmetov MAT a SJL. Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ.

        

       TESTOVANIE 9 - 2021

       Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (Testovanie 9 2021 alebo T9 2021) sa
       uskutoční 24.03.2021 (streda) z predmetov MAT a SJL. Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka gymnázií a stredných športových škôl s osemročným vzdelávacím programom. Náhradný termín T9 2021 sa uskutoční 14.04.2021 a 15.04.2021 (streda, štvrtok).

        

       PRIJÍMACIE KONANIE - SŠ

       Do 31.03.2021 RŠ SŠ zverejní kritéria prijatia. Do 10.04.2021 podáva zákonný zástupca žiaka riaditeľovi ZŠ prihlášku na štúdium. 10.05.2021 (pondelok) 1. kolo - 1. termín prijímacích skúšok (8GYM & 4GYM & SOŠ IT - technické lýceum). 13.05.2021 (štvrtok) 1. kolo - 2. termín prijímacíh skúšok (8GYM & 4GYM & SOŠ IT - technické lýceum). 06.06.2021 - zverejnenie prípadného 2. kola prijímacích skúšok. 22.06.2021 (utorok) 2. kolo prijímacích skúšok.

        

       MATURITA´21

       a PFIČ z predmetov SJL a CUJ sa bude konať v dňoch 16.-17.03.2021 (utorok & streda).

       z predmetu MAT sa bude konať dňa 18.03.2021 (štvrtok).

       V dňoch 08.-13.04.2021 sa bude koanť náhradný termín EČ a PFIČ.

       Dňa 21.04.2021 sa bude konať praktická časť odbornej zložky MS (PČOZ) - týka sa SOŠ IT - technického lýcea.

       V dňoch 24.05. - 30.05.2021 sa v podmienkach školy uskutoční ústna forma internej časti MS (ÚFIČ) a teoretická časť odbornej zložky MS (TČOZ).

       09/2021 - náhradný a opravný termín ÚFIČ, EČ a PFIČ, PČOZ a TČOZ

        

       PRIJÍMACIE KONANIE - SŠ

       Do 31.03.2021 RŠ SŠ zverejní kritéria prijatia. Do 10.04.2021 podáva zákonný zástupca žiaka riaditeľovi ZŠ prihlášku na štúdium. 10.05.2021 (pondelok) 1. kolo - 1. termín prijímacích skúšok (8GYM & 4GYM & SOŠ IT - technické lýceum). 13.05.2021 (štvrtok) 1. kolo - 2. termín prijímacíh skúšok (8GYM & 4GYM & SOŠ IT - technické lýceum). 06.06.2021 - zverejnenie prípadného 2. kola prijímacích skúšok. 22.06.2021 (utorok) 2. kolo prijímacích skúšok.

        

       TERMÍNY ŠKOLSKÝCH PRÁZDNIN V ŠK. ROKU 2020/2021

     • ORGANIZÁCIA ŠK. ROKA
      • ORGANIZÁCIA ŠK. ROKA

      • Prinášame Vám niekoľko organizačných upresnení k začínajúcemu školskému roku 2020/2021.

       Vedenie školy

       Ing. Jozef Imrišek - riaditeľ školy

       Mgr. Barbora Smolková - zástupkyňa

       Mgr. Jarmila Gabrižová - zástupkyňa

       Mgr. Ján Šatka - zástupca GYM a SOŠ

       Mgr. Ľuboš Valt - zástupca pre ekonomiku

        

       Triednictvo v školskom roku 2020/2021

       Základná škola

       1. AZS - Mgr. Renáta HORVÁTHOVÁ 
       1. BZS - Mgr. Katarína STAŇOVÁ
       2. AZS - Mgr. Mária GALKOVÁ
       3. AZS
       - Mgr. Lucia DOLINAJOVÁ
       4. AZS
       - Mgr. Jana KLÁNEKOVÁ
       4. BZS
       - Mgr. Zuzana KAŠTÍLOVÁ
       5. AZS
       - PaedDr. Slavomíra OČKAIOVÁ
       6. AZS
       - PaedDr. Marta JANCOVKOVÁ
       7. AZS
       - Mgr. Laura REKEMOVÁ
       8. AZS
       - Mgr. Monika CHLEBANOVÁ
       9. AZS
       - Mgr. Miroslava HINCOVÁ

       Gymnázium

       Tercia - PaedDr. Mgr. Marcela DOLOVACKÁ
       Sexta
       - RNDr. Viera HÝLLOVÁ URBANOVÁ
       I. AG
       - Mgr. Ján ŠATKA
       II. AG
       - RNDr. Viera HÝLLOVÁ URBANOVÁ
       III. AG
       - Mgr. Monika MASÁROVÁ
       IV. AG
       - Mgr. Jarmila GABRIŽOVÁ

       SOŠ IT - Technické lýceum

       I. ATL - Mgr. Dominika JANTOVÁ
       II. ATL
       - Mgr. Ľuboš VALT
       III. ATL
       - Ing. Zuzana WINKLEROVÁ
       IV. ATL
       - Ing. Zuzana WINKLEROVÁ

        

       Zvonenie v školskom roku 2020/2021

       Zvonenie platí v školskom roku 2020/2020 pre všetky organizačné zložky školy - Základnú školu sv. J. Bosca | Gymnázium sv. J. Bosca | SOŠ informačných technológií sv. J. Bosca.

       0.  |  07:05  –  07:50 Prestávka: 5 min.
       1.  |  07:55  –  08:40  Prestávka: 5 min.
       2.  |  08:45  –  09:30  Prestávka: 10 min.
       3.  09:40    10:25  |  Prestávka: 15 min.
       4.  |  10:40  –  11:25  |  Prestávka: 5 min.
       5.  |  11:30  –  12:15  |  Prestávka: 5 min.
       6.  12:20  –  13:05   |  Prestávka: 30 min.
       7.  13:35   14:20  |  Prestávka: 5 min.
       8.  |  14:25  –  15:10  |  Prestávka: 5 min.
       9.  |  15:15    16:00

        

       Rozmiestnenie tried a odborných učební v školskom roku 2020/2021