• Novinky

     • Otvorenie šk. roka 2019/2020
      • Otvorenie šk. roka 2019/2020

      • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 začíname 2. septembra (v pondelok) o 8:00 privítaním prváčikov v budove Základnej školy. Po spoločnom stretnutí s triednymi učiteľkami sa spolu aj s rodičmi presunieme na sv. omšu do farského kostola sv. Jozefa robotníka.

       Žiaci I.ATL (prváci SOŠ) a I.AG (prváci gymnázia) sa stretnú s triednymi učiteľmi na prízemí strednej školy o 8:30.

       Žiaci ostatných ročníkov org. zložiek Základná škola, Gymnázium, SOŠ informačných technológií sa stretnú o 8:30 pred budovou školy.

       Materská škola je v prevádzke od 6:00.

       Všetci spoločne začíname sv. omšu o 9:00 hod. vo farskom kostole sv. Jozefa robotníka.