• Novinky

      • Katarínska veselica!

      • Katarínska veselica! - Obrázok 1Vo štvrtok 22. novembra 2012 srdečne pozývame všetkých žiakov 2. stupňa ZŠ a nižšieho Gymnázia na tradičnú Katarínsku diskotéku na dolnej chodbe časti ZŠ v čase od 17,00 – 19,00 hod.

       Tešíme sa na spoločnú zábavu a príjemne strávený čas!

      • Štvrťročná klasifikačná porada

      • Štvrťročná klasifikačná porada - Obrázok 120.11.2012 (utorok) sa bude konať štvrťročná klasifikačná porada.

       Hlavná téma: výsledky výchovno-vzdelávacej práce školy s kvantitatívnymi výstupmi jednotlivých tried za obdobie 1. štvrťroka šk. roka 2012/2013.

       Upozorňujeme rodičov (najmä tých, ktorí sa nezúčastnili rodičovského združenia 13.11.), aby sa informovali o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojich detí u triednych učiteľov.

      • Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom

      • Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom - Obrázok 1Počas študentskej konferencie Nenápadní hrdinovia  v Bratislave  prezentovali svoje práce o ľuďoch, ktorí sa dostali do konfrontácie s komunistických režimom, študentky osemročného gymnázia. Do celoslovenskej súťaže sa zapojili dve práce z našej školy a obe boli odbornou porotou ocenené - práca Veroniky Jamborovej a Terézie Sedlákovej zo sexty sa umiestnila v zlatom pásme a práca Natálie Slotíkovej a Nicoletty Habšudovej zo septimy A v striebornom pásme. Gratulujeme!

      • DETI NA MESIACI

      • DETI NA MESIACI - Obrázok 1  V dňoch 14. a 15.11.2012 sa žiaci našej školy zúčastnili interaktívnej výstavy v OC Lauagarício Trenčín. Zažili niektoré pocity skutočných kozmonautov. Prezreli si model slnečnej sústavy, repliky raketoplánov a mali možnosť vyskúšať si skafander.

      • iBOBOR

      • iBobor-logoV tomto týždni sa aj žiaci našej školy zapájajú do medzinárodnej súťaže s dlhoročnou tradíciou. http://ibobor.sk/

       Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

       Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor. Súťažiacim žiakom prajeme veľa "šťastných klikov".

      • Netradičné dni v Základnej škole.

      • V budúcom školskom týždni budeme realizovať niekoľko aktivít:

       Netradičné dni v Základnej škole. - Obrázok 11. V utorok 13.11. 2012 – Deň elegancie.

       2. Návštevu interaktívnej výstavy "Deti na mesiaci".

        

       V stredu 14.11. 2012 a vo štvrtok 15.11. 2012 sa žiaci ZŠ zúčastnia na interaktívnej výstave "Deti na mesiaci" v OC Laugaricio. (informácie podajú triedni učitelia)

       Netradičné dni v Základnej škole. - Obrázok 23.   V piatok  16.11. 2012 sa oblečieme vo farbách školy – Farebný deň.

       Žiaci sa budú snažiť zaujímavým oblečením vystihnúť ten-ktorý deň. (deň elegancie a farebný deň)

       Najaktívnejšie triedne kolektívy za snahu a zapojenie odmeníme.

        

      • Pedagogické poradne, príp. ZRPŠ

      • Pedagogické poradne, príp. ZRPŠ - Obrázok 1Váž. rodičia, v utorok 13.11.2012 sa uskutočnia Pedagogické poradne, príp. ZRPŠ v čase od 15,30 – 17,00 hod. (pre obe zložky Spojenej školy)

       Dostanete všetky potrebné informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch Vášho dieťaťa za 1. štvrťrok šk. roka 2012/2013.

       Stretnutie spoločenstva rodičov (zástupcovia rodičov jednotlivých tried - Rodičovská rada) sa bude konať 13.11.2012 (utorok) o 17,00 hod. v kuchynke ZŠ.

       Vaša účasť je potrebná!

      • Dušičková oktáva!

      • Dušičková oktáva! - Obrázok 1Jesenné prázdniny pre žiakov a študentov Spojenej školy sv. Jána Bosca začínajú 31.10.2012 (streda). Začiatok vyučovania bude 5.11. 2012 (pondelok). Materská škola bude fungovať  podľa záujmu rodičov.

       V čase "Dušičkovej oktávy" bude v školskej kaplnke 5. 11. (pondelok), 6. 11. (utorok), 7.11. (streda) a 8.11. (štvrtok) sv. omša so začiatkom o 7,20 hod.

       Dušičková oktáva! - Obrázok 2V dňoch od 1. do 8. novembra môže získať za obvyklých podmienok odpustky ten, kto navštívi cintorín a pomodlí sa za zosnulých. V utorok 2. novembra je spomienka na všetkých verných zosnulých. V tento deň každý, kto navštívi kostol alebo kaplnku, pomodlí sa Modlitbu Pána a vyzná vieru môže získať plnomocné odpustky, ktoré môže privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem toho si treba vykonať svätú spoveď, prijať sväté prijímanie, pomodliť sa na úmysel Svätého Otca a zrieknuť sa akejkoľvek pripútanosti k hriechu, hoci aj všednému. Odpustky môžeme získať iba raz denne, pričom jedna svätá spoveď stačí na všetky odpustky.

      • 72 hodín!

      • 72 hodín! - Obrázok 1           Ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste sa zapojili do trojdňového maratónu dobrovoľníctva 72 hodín. Ukázali ste, že stačí málo, aby ste dokázali veľa. Presvedčili ste iných, že ste sami schopní zmeniť veci, ktoré Vám nepáčia. Aj s Vašou pomocou sa v prostredí našej školy budeme cítiť príjemne. Vďaka!