• Novinky

     • PRIJÍMACIE KONANIE - DEFINITÍVNE VÝSLEDKY
      • PRIJÍMACIE KONANIE - DEFINITÍVNE VÝSLEDKY

      • Vážení rodičia uchádzača a novoprijatí žiaci gymnázia - osemročnej a štvorročnej formy a SOŠ informačných technológií, v nasledovnej tabuľke si môžte pozrieť úspešnosť v prijímacom pokračovaní po 2. kole prijímacieho konania. Prosím, prečítajte si aj inštrukcie, ktoré sa nachádzajú výsledkovou listinou. Tieto informácie platia pre uchádzačov v 2. kole!

       Vážení rodičia uchádzača o štúdium!

       Aby sme urýchlili administratívny postup, pri úspešných uchádzačoch vás prosíme, aby ste si zo základnej školy ktorú navštevuje Vaše dieťa vyžiadali Zápisný lístok a prišli s ním do kancelárie zástupcu riaditeľa školy na ZÁPIS, ktorý sa uskutoční dňa 21.06.2018 v čase od 08:00 do 16:00. Pri zápise si preberiete Rozhodnutie o prijatí žiaka.

       Ďakujeme za porozumenie

       S úctou – Mgr. Ľuboš Valt – riaditeľ školy

        

       OZNAM PRE RODIČOV PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV DO 4-ROČNEJ FORMY ŠTÚDIA

       Naša škola každoročne poriada trojdňový adaptačný pobyt pod názvom Akčné trojdnie (A3D), určený pre prichádzajúcich žiakov do 1. ročníka gymnaziálneho štúdia, do 1. ročníka SOŠ – technického lýcea a pre žiakov Kvinty, ktorí prechádzajú z nižšieho na vyššie osemročné gymnázium.V rámci tejto relaxačno – formačnej aktivity si bude vaše dieťa hneď po nástupe do nového prostredia budovať priateľské vzťahy v rámci formujúcich sa triednych kolektívov a bude uvedené do hodnotového systému našej školy. Akčné trojdnie moderujú saleziáni z farnosti Nová Dubnica, ktorí majú na starosti duchovnú správu školy. Na aktivite sú ďalej prítomní aj triedni vyučujúci jednotlivých tried, pre ktoré je pobyt určený. V školskom roku 2018/2019 sa v priebehu septembra alebo začiatkom októbra uskutoční aktivita A3D v zariadení Pastoračné centrum Jonatán v Pruskom.

       Vzhľadom na skorý termín po začiatku školského roka Vás už teraz prosíme, aby ste pri zápise uchádzača uhradili sumu 40,- € za vyššie uvedený adaptačný pobyt.

        

       Ďakujeme za porozumenie

       S úctou – Mgr. Ľuboš Valt – riaditeľ školy

     • OZNAM | 2. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK
      • OZNAM | 2. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

      • Vážení rodičia uchádzača o štúdium!

       Touto cestou oznamujeme, že výsledky prijímacieho konania v 2. kole do Gymnázia sv. Jána Bosca (8-ročná a 4-ročná forma) a SOŠ informačných technológií budú zverejnené dňa 19.06.2018 o 15:00 a na školskom webovom sídle http://ssnd.sk. Aby sme urýchlili administratívny postup, pri úspešných uchádzačoch vás prosíme, aby ste si zo základnej školy ktorú navštevuje Vaše dieťa vyžiadali Zápisný lístok a prišli s ním do kancelárie zástupcu riaditeľa školy na zápis, ktorý sa uskutoční dňa 21.06.2018 v čase od 08:00 do 16:00. Pri zápise si preberiete Rozhodnutie o prijatí žiaka.

       Ďakujeme za porozumenie

       S úctou – Mgr. Ľuboš Valt – riaditeľ školy 

     • 2. kolo prijímacích skúšok
      • 2. kolo prijímacích skúšok

      • Oznamujeme uchádzačom o 2. kolo prijímacích skúšok do našeho osemročného a štvorročného gymnázia a do SOŠ/technického lýcea, že skúšky sa budú konať 19.06.2018 o 09:00 v budove strednej školy v Spojenej škole sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28 v Novej Dubnici. Príchod uchádzačov - cca. 15 min. vopred do študovne.

      • VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

      • Zverejňujeme výsledky prijímacích skúšok do 8-ročného gymnázia, do 4-ročného gymnázia a do SOŠ/Technického lýcea.

       Na zápis do pondelka 28.5.2018 príďte rodičia (zákonní zástupcovia) najlepšie obaja s budúcim študentom a so zápisným lístkom.

       Gratulujeme úspešným uchádzačom a tešíme sa na stretnutie.

      • 1. miesto v okresnom kole súťaže Slávik Slovenska

      • V okresnom kole súťaže v speve ľudových piesní Slávik Slovenska, ktoré sa konalo dňa 3. mája 2018 v Novej Dubnici, 1. miesto v I. kategórii v silnej konkurencii (12 súťažiacich) obsadila žiačka našej školy: Sára Ďurčová, z 3. A triedy. Zaspievala piesne Porezala som sa a Zoťali brezu, za sprievodu p. uč. Hollej.  Víťazke srdečne blahoželáme a prajeme, aby jej spievanie naďalej robilo radosť.

       SKM_4050180507085800.pdf

     • 3. miesto v I. kategórii v súťaži Slávik Slovenska
      • 3. miesto v I. kategórii v súťaži Slávik Slovenska

      • Žiačka 4. A triedy Rebeka Gabčanová v najstaršej speváckej súťaži pre deti a mládež v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slavik Slovenska, ktorej garantom je maestro Peter Dvorský, obsadila v okresnom kole nádherné 3. miesto. Sme hrdí na naše žiačky a teší nás, že aj najmladšia generácia má vzťah ku klenotu našej tradičnej kultúry.

     • MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - KK - 2. miesto | 10.04.´18
      • MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - KK - 2. miesto | 10.04.´18

      • Dňa 10.04.2018 v KCVČ Trenčín sa uskutočnilo krajské kolo matematickej olympiády. Školu úspešne reprezentovala žiačka triedy Kvinta - Katarína SLIMÁKOVÁ, ktorá v kategórii C  obsadila 2. miesto.

       Katke srdečne blahoželáme k úspešnej reprezentácii školy.

     • SOČ - KK - 2. miesto | 06.04.´18
      • SOČ - KK - 2. miesto | 06.04.´18

      • Dňa 06.04.2018 sa v Starej Turej sa uskutočnilo krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). V kategórii 11 - Informatika našu školu reprezentoval žiak SOŠ informačných technológii sv. Jána Bosca, odboru technické lýceum Peter PAGÁČ (4. ATL). V náročnej konkurencii Peter obsadil 2. miesto a postúpil do celoštátneho kola tejto súťaže.

       Petrovi srdečne blahoželáme k úspešnej reprezentácii a prajeme úspešné zvládnutie republikového kola.

     • MEDZINÁRODNÁ DEJEPISNÁ SÚŤAŽ GYMNÁZIÍ ČR a SR - KK - 2. miesto | 05.04.´18
      • MEDZINÁRODNÁ DEJEPISNÁ SÚŤAŽ GYMNÁZIÍ ČR a SR - KK - 2. miesto | 05.04.´18

      • Dňa 05.04.2018 v Trenčíne sa uskutočnilo krajské kolo Medzinárodnej dejepisnej súťaže gymnázií ČR a SR. Školu úspešne reprezentoval tím žiakov v zložení Zuzana ČEŠKOVÁ (Septima) & Natália MOLNÁROVÁ (Septima) & Pavol KALIVODA (3. AG). V náročnej konkurencii z 12 gymnázií trenčianskeho kraja obsadili 2. miesto a postupujú do medzinárodného kola tejto súťaže, ktorá sa uskutoční v Chebe (Česká republika).

       Zuzke, Natálii a Pavlovi srdečne blahoželáme k úspešnej reprezentácii a prajeme úspešné zvládnutie medzinárodného kola.

     • OLYMPIÁDA V NEJ - SR - 3. miesto | 25.03.´18
      • OLYMPIÁDA V NEJ - SR - 3. miesto | 25.03.´18

      • V dňoch 25.-26.03.2018 sa v Bratislave uskutočnilo celoštátne kolo 28. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku. V kategórii 2C našu školu reprezentoval Raymond KUNŠTATSKÝ z triedy 3. ATL, ktorý obsadil 3. miesto.

       Raymondovi srdečne blahoželáme k úspešnej reprezentácii školy na celoslovenskom kole Olympiády z NEJ.

     • BLÁZNIVÝ TÝŽDEŇ | 23.-27.04.´18
      • BLÁZNIVÝ TÝŽDEŇ | 23.-27.04.´18

      • Ako každoročne, aj tento rok sme si pripravili už tradičnú aprílovú aktivitu - BLÁZNIVÝ TÝŽDEŇ 2018. Tematické zameranie bude v tomto školskom roku nasledovné:

        PONDELOK – PYŽAMOVÝ DEŇ

        UTOROK – RETRO DOBA

       STREDA – POVOLANIE SNOV

       ŠTVRTOK – "DVOJIČKY"

       PIATOK – TRADIČNE VO FARBÁCH ŠKOLY. (žlto-červeno- čierna)

        

       KREATIVITE SA MEDZE NEKLADÚ...

       NEJDE O SÚŤAŽENIE A OCENENIE…

       IDE HLAVNE O ATMOSFÉRU SME JEDEN (BLAZNIVÝ) TÍM

     • 3/4 ROČNÁ KLASIFIKÁCIA | 24.04.´18
      • 3/4 ROČNÁ KLASIFIKÁCIA | 24.04.´18

      • Oznamujeme žiakom a rodičom, že 3/4 klasifikačná porada sa uskutoční v utorok 24.04.2018.

     • TÉMU INOVAČNÉHO WORKSHOPU ZADAL TONO S.
      • TÉMU INOVAČNÉHO WORKSHOPU ZADAL TONO S.

      • Známy slovenský hiphopový umelec Tono S. sa zúčastnil inovačného workshopu pripraveného v rámci národného projektu inovujme.sk. Študenti Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici mu poskytli nápady pre nové hudobné aj lifestylové aktivity.

       Už viac než 500 študentov z celého Slovenska malo možnosť zúčastniť sa inovačných workshopov a vyskúšať si na vlastnej koži, ako prebieha inovačný proces. Na stredných odborných školách a gymnáziách workshopy organizuje v rámci národného projektu s názvom „Zvýšenie inovačnej výkonnosti Slovenska“ Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Cieľom workshopov je pozdvihnúť povedomie o inováciách a naučiť študentov techniku kreatívneho myslenia.

       Súčasťou workshopu je aj vyriešenie témy z praxe. Zadanie dostávajú študenti od podniku z regiónu, samosprávy či umelca. Práve tretiu možnosť mali novodubnickí gymnazisti, tému im zadal raper Tono S. „Pripravujem nové hudobné aj podnikateľské aktivity. Zatiaľ nechcem prezrádzať, o čo ide, ale súčasťou projektu, ktorý chcem realizovať tento rok, bude aj móda a zdravý životný štýl,“ hovorí Tono S. Študenti prišli na 30 riešení, ako celý koncept uchopiť. „Prekvapili ma svojou kreativitou, odvahou aj prezentačnými zručnosťami. S niektorými nápadmi budem určite pracovať ďalej,“ dodáva raper.

       „Či už študenti riešia fiktívny problém, alebo majú reálne podnikateľské zadanie, cieľom je naučiť ich využívať nástroje na generovanie nových nápadov. Podpora rozvoja kreatívneho a inovatívneho myslenia mladých ľudí je jedným zo spôsobov, ako zvýšiť ich uplatnenie v práci i v spoločnosti,“ zdôraznila generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.

       Na študentské prezentácie sa okrem Tona S. prišiel pozrieť aj riaditeľ Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici Ľuboš Valt. „Verím, že spôsob myslenia, ku ktorému lektori z inovujme.sk viedli našich študentov, bude pre nich prospešný. Patrí im vďaka za odhodlanie urobiť našu budúcnosť lepšou,“ hovorí riaditeľ školy.

       Národný projekt inovujme.sk je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom operačného programu Výskum a inovácie.

     • TRIEDNE RODIČOVSKÉ STRETNUTIA | 12.04.´18
      • TRIEDNE RODIČOVSKÉ STRETNUTIA | 12.04.´18

      • Triedne rodičovské stretnutia (konzultácie, triedne aktívy) vo všetkých organizačných zložkách školy - základná škola, gymnázium, SOŠ - sa uskutočnia vo štvrtok 12.04.2018 v čase od 14:30 - 17:00 hod. Srdečne pozývame všetkých rodičov žiakov našej školy.

     • MATURITA ´18 - NÁHRADNÝ TERMÍN | 12.04.´18
      • MATURITA ´18 - NÁHRADNÝ TERMÍN | 12.04.´18

      • Dňa 12.04.2018 prebehne v SOŠ sv. Jána Bosca písomná maturitná skúška – z matematiky - náhradný termín MS´18. Žiaci sa vyučujú podľa platného rozvrhu hodín.

       Žiadame všetkých žiakov (príp. verejnosť, ktorá sa bude počas konania maturitných skúšok pohybovať v budovách školy) o rešpektovanie pokynov vyučujúcich a dozoru tak, aby žiadnym spôsobom nebol narušovaný priebeh maturitných skúšok a boli zachované objektívne podmienky (ticho) pre prácu maturujúcich študentov. Ďakujeme za pochopenie

       Mgr. Ľuboš Valt – riaditeľ školy

     • ŠTÚROV A DUBČEKOV RÉTORICKÝ UHROVEC - OK - 3. miesto | 22.03.´18
      • ŠTÚROV A DUBČEKOV RÉTORICKÝ UHROVEC - OK - 3. miesto | 22.03.´18

      • Dňa 22.03.2018 v Dubnici nad Váhom sa uskutočnilo okresné kolo Štúrovho a Dubčekovho rétorického Uhrovca. Školu úspešne reprezentovala žiak triedy Kvarta - Martin Vančo, ktorý v II. kategórii obsadil celkovo 3. miesto.

       Martinovi srdečne blahoželáme k úspešnej reprezentácii školy.

     • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - OK - 2. miesto | 15.03.´18
      • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - OK - 2. miesto | 15.03.´18

      • Dňa 15.03.2018 v Dubnici nad Váhom sa uskutočnilo okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína. Školu úspešne reprezentoval v 1. kategórii poézia žiak triedy 4. AZŠ - Filip VALT., ktorý obsadil 2. miesto vo svojej kategórii.

       Filipovi srdečne blahoželáme k úspešnej reprezentácii.

        

       SKM_4050180315142200-1.pdf

     • MATURITA ´18 | 13.-15.03.2018
      • MATURITA ´18 | 13.-15.03.2018

      • v dňoch 13.-15.03.2018 prebehne v Gymnáziu sv. Jána Bosca a SOŠ sv. Jána Bosca písomná maturitná skúška – EČ a PFIČ. V súvislosti s plynulým a pokojným priebehom MS riaditeľ školy upravuje organizáciu vyučovania nasledovne:

       UT 13.03.´18 (SJL) – Riaditeľské voľno pre triedy: Kvinta - Septima; 1. AG - 3. AG; 1. ATL - 3. ATL. Triedy Sekunda a Kvarta sa vyučujú s paralelnými triedami ZŠ, podľa rozvrhov týchto tried; trieda Tercia v náhradných učebniach.

       ST 14.03.´18 (ANJ) – Riaditeľské voľno pre triedy: Sekunda – Kvarta. Triedy: 1. AG - 3. AG; 1. ATL - 3. ATL majú v tento deň inovatívny workshop. Trvanie aktivity od 09:00 - 13:30.

       ŠT 15.03.´18 (MAT) – Riaditeľské voľno majú študenti maturitného ročníka. Žiaci sa vyučujú podľa modifikovaného rozvrhu hodín.

       Žiaci boli odhlásení zo stravy prostredníctvom svojich TU. Žiadame všetkých žiakov (príp. verejnosť, ktorá sa bude počas konania maturitných skúšok pohybovať v budovách školy) o rešpektovanie pokynov vyučujúcich a dozoru tak, aby žiadnym spôsobom nebol narušovaný priebeh maturitných skúšok a boli zachované objektívne podmienky (ticho) pre prácu maturujúcich študentov. Ďakujeme za pochopenie

       Mgr. Ľuboš Valt – riaditeľ školy