• Maturanti | Rozpisy | Výsledky

 • Maturity › Maturitné predmety žiakov v triede IV. AG

  Študent Predmet Úroveň
  Kristína Adamcová slovenský jazyk a literatúra
  anglický jazykB2
  dejepis
  občianska náuka
  Juliana Hasidlová slovenský jazyk a literatúra
  anglický jazykB2
  biológia
  občianska náuka
  Lenka Holečková slovenský jazyk a literatúra
  anglický jazykB2
  biológia
  občianska náuka
  Filip Chudý slovenský jazyk a literatúra
  anglický jazykB2
  biológia
  dejepis
  Jasmína Jakalová slovenský jazyk a literatúra
  anglický jazykB2
  dejepis
  občianska náuka
  Pavol Kalivoda slovenský jazyk a literatúra
  anglický jazykB2
  dejepis
  občianska náuka
  Ivan Kováčik slovenský jazyk a literatúra
  anglický jazykB2
  biológia
  chémia
  Lucia Lališová slovenský jazyk a literatúra
  anglický jazykB2
  nemecký jazykB1
  občianska náuka
  Adriana Nováková slovenský jazyk a literatúra
  anglický jazykB2
  biológia
  občianska náuka
  Viktória Párovská slovenský jazyk a literatúra
  anglický jazykB2
  dejepis
  občianska náuka
  Anna Prnová slovenský jazyk a literatúra
  anglický jazykB2
  biológia
  chémia
  Lenka Provazníková slovenský jazyk a literatúra
  anglický jazykB2
  dejepis
  občianska náuka
  Nicol Pučkovicová slovenský jazyk a literatúra
  anglický jazykB2
  biológia
  psychológia
  Tomáš Svečula slovenský jazyk a literatúra
  anglický jazykB2
  biológia
  chémia
  Radoslava Žáčiková slovenský jazyk a literatúra
  anglický jazykB2
  biológia
  občianska náuka

  © aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019