• Maturanti | Rozpisy | Výsledky

 • Maturity › Maturitné predmety žiakov v triede IV. ATL

  Študent Predmet Úroveň
  Adrián Bánfi slovenský jazyk a literatúra
  anglický jazykB2
  Praktická časť odbornej zložky
  Teoretická časť odbornej zložky
  Dominik Blažej slovenský jazyk a literatúra
  anglický jazykB2
  Praktická časť odbornej zložky
  Teoretická časť odbornej zložky
  matematika
  Dalibor Dolinaj slovenský jazyk a literatúra
  anglický jazykB2
  Praktická časť odbornej zložky
  Teoretická časť odbornej zložky
  Patrik Jašica slovenský jazyk a literatúra
  anglický jazykB2
  Praktická časť odbornej zložky
  Teoretická časť odbornej zložky
  Raymond Kunštatský slovenský jazyk a literatúra
  anglický jazykB2
  Praktická časť odbornej zložky
  Teoretická časť odbornej zložky
  občianska náuka
  Šimon Šoka slovenský jazyk a literatúra
  anglický jazykB2
  Praktická časť odbornej zložky
  Teoretická časť odbornej zložky
  Adrián Živčic slovenský jazyk a literatúra
  anglický jazykB2
  Praktická časť odbornej zložky
  Teoretická časť odbornej zložky

  © aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019