Navigácia

Profil školy Katolícka škola Zriaďovateľ Zásady ochrany osobných údajov

Spojená škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici |Materská škola | Základná škola | Gymnázium | SOŠ Technické lýceum

Profil školy

MÚDROSŤ, MRAVNOSŤ a LÁSKA sú tri piliere našej školy. Vzdelávanie neoddeľujeme od výchovy a vedomosti spájame s formovaním osobnosti žiaka. "Poznanie, keď sa postaví do horizontu viery, sa stáva múdrosťou a víziou života. Jednotlivé predmety poskytujú nielen poznatky, ktoré si treba nadobudnúť, ale aj hodnoty, ktoré si treba osvojiť a pravdy, ktoré treba objaviť."

(KONGREGÁCIA PRE KATOLÍCKU VÝCHOVU, Katolícka škola na prahu tretieho tisícročia, Rím 1997)

Svoju identitu vidíme vo výchovnej oblasti zameranej na duchovný rast a hodnotovú orientáciu v súlade s učením Magistéria Cirkvi.

Viaceré edukatívne ciele sa premietajú aj do vlastnej kultúrnej a spoločenskej činnosti, ktorou sa škola prezentuje v meste pôsobiska, v regióne i v diecéze.

V dnešnej dobe plnej agresivity a rozpadu klasických mravných hodnôt, je dôležité akcentovať staré kresťanské hodnoty – lásku k blížnemu, pracovitosť, striedmosť, čestnosť, úctu k rodičom a rodine vôbec.

Európska kultúra vychádza z tradícií kresťanského školstva a v európskom kontexte je štúdium na cirkevnej škole vysoko oceňované.

FAKTY A ČÍSLA:

► 100% pedagógov je plnekvalifikovaných
► Viac ako 20% pedagógov má doktorát alebo druhú atestáciu
► Štátny vzdelávací program identický so štátnymi gymnáziami
► Školský vzdelávací program s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov, informatiky a predmetov s etickým zameraním

Základná škola je zameraná na výučbu cudzích jazykov od 1. ročníka, na počítačovú gramotnosť a ďalšie kognitívne požiadavky, vyplývajúce zo Štátneho vzdelávacieho programu.

Gymnázium poskytuje kvalitné, štátom monitorované vzdelanie podľa záväzných osnov a štandardov, pripravuje na nový typ maturitných skúšok v stanovených stupňoch náročnosti, ale nezanedbáva ani kultivovanie srdca a charakteru vlastným duchovno-výchovným programom.

V školskom roku 2012/2013 sme otvorili novú súčasť spojenej školy - Strednú odbornú školu sv. Jána Bosca s maturitným študijným odborom technické lýceum.

Naša škola vznikla ako kresťanská škola a vo svojej výchove sa snaží o napĺňanie preventívneho výchovného systému sv. Jána Bosca (viac tu>>).

Fotogaléria

Kontakt

  • Spojená škola sv. Jána Bosca - MŠ, ZŠ, Gymnázium, SOŠ
    Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica
  • 042/202 89 23 - spoločná ústredňa
    042/4432 382 - ústredňa ZŠ a MŠ
    042/4432 383 - ústredňa gymnázium

Mate otázku? Napíšte nám!

Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
* takto označené polia sú povinné

[CNW:Counter]