• Zápis do MŠ/ZŠ

      • Zápis do MŠ

      •  

       V šk. roku 2019/2020  sa zápis budúcich škôlkárov do našej MŠ sv. Jána Bosca, ktorá je organizačnou zložkou Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici uskutoční v máji v čase od 10:00 do 15:00 v priestoroch tried v hornej materskej škôlke.

       Tlačivá k žiadosti a podrobné informácie Vám poskytne p. zástupkyňa v MŠ.

       Tešíme sa na Vás!

      • Podmienky zápisu

       • deti sú prijímané na základe zoradenia podľa veku od najstarších po najmladších s ohľadom na voľnú kapacitu v triedach
       • prednosť v zaradení do MŠ majú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
       • prednosť v zaradení do MŠ majú deti rovnakého veku, ktorých súrodenec už navštevuje vyššiu organizačnú zložku Spojenej školy sv. Jána Bosca
       • materská škola môže výnimočne prijať i 2,5- ročné deti s osvojenými základnými hygienickými návykmi, pokiaľ jej zostanú voľné miesta.
       • deti sa prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu spolu s potvrdením o zdravotnom  stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast
    • Čo potrebujete k zápisu

      • Potvrdenie od lekára
      • Tlačivo Vám poskytneme v MŠ. Váš lekár pre deti a dorast na ňom potvrdí spôsobylosť dieťaťa navštevovať MŠ.

      • Vyplnenú prihlášku
      • Tlačivo Vám poskytneme v MŠ. Uvediete v ňom údaje o dieťati potrebné pre evidenciu a kontaktné údaje o Vás - rodičoch.

       Môžete využiť aj on-line prihlášku na našom webe - budeme už o Vás vedieť. Prineste ju však vytlačenú - potrebujeme Váš podpis.

      • Príďte osobne
      • Príďte osobne odovzdať Vaše dokumenty. Pani zástupkyňa sa s Vami rada porozpráva o Vašom dieťati a zodpovie Vaše otázky. Pokiaľ je to možné, je dobré prísť aj s dieťaťom ukázať mu jeho škôlku.