• Liturgická služba

    • 3. september 2018 Veni Sancte 4. A G PaedDr. Dolovacká
     5. september 2018 Streda Oktáva Mgr. Kňažeková
     7. september 2018 Prvý piatok 4. A TL Mgr. Ascolani
     12. september 2018 Streda Septima; 3. A G Mgr. Šatka
     19. september 2018 Stred 3. A TL; 2. A TL Ing. Winklerová
     26. september 2018 Streda Sexta; 2. A G Mgr. Gabrižová
     3. október 2018 Streda Kvinta; 1. A G Mgr. Masárová
     5. október 2018 Prvý piatok 1. A TL
     10. október 2018 Streda Kvarta Mgr. Vaľková
     17. október 2018 Streda Tercia Mgr. Janiga
     24. október 2018 Streda Prima
     26. október 2018 Stužková slávnosť Oktáva; 4. A G; 4. A TL PaedDr. Dolovacká
     Mgr. Kňažeková
     Mgr. Ascolani
     7. november 2018 Streda Septima; 3. A G Mgr. Šatka
     14. november 2018 Streda 3. A TL; 2. A TL Ing. Winklerová
     21. november 2018 Streda, Testovanie 5 - 2018 Sexta; 2. A G Mgr. Gabrižová
     28. november 2018 Streda Kvinta; 1. A G Mgr. Masárová
     5. december 2018 Streda 1. A TL
     7. december 2018 Prvý piatok Kvarta Mgr. Vaľková
     12. december 2018 Streda Tercia Mgr. Janiga
     19. december 2018 Streda Prima
     9. január 2019 Streda Septima; 3. A G; 3. A TL Mgr. Šatka
     16. január 2019 Streda Sexta; 2. A G; 2. A TL Ing. Winklerová Mgr. Gabrižová
     23. január 2019 Streda Kvinta; 1. A G; 1. A TL Mgr. Masárová
     30. január 2019 Streda Prima; Tercia; Kvarta Mgr. Vaľková
     Mgr. Janiga
     31. január 2019 Sv. Jána Bosca, kňaza, partóna školy Oktáva; 4. A G; 4. A TL PaedDr. Dolovacká
     Mgr. Kňažeková
     Mgr. Ascolani


     Liturgické texty nájdete v liturgickom kalendári na www.kbs.sk
     Potvrdenie plánovaného termínu svätej omše a konzultácie k príprave liturgických textov:
     PaedDr. Marek Michalenko, SDB - duchovný správca školy

     Študenti danej triedy pod dozorom triedneho profesora
     sa pripravia na liturgickú službu
     (čítania, žalm, alelujový verš, prosby, príp. miništrovanie)
     v dostatočnom časovom predstihu na triednickej hodine BOS
     a sú zodpovední za dôstojnú účasť na príslušnej svätej omši.