• Vzdelanie slúži na zlepšenie života druhých a zanechaní tak vašej komunity a sveta lepším miestom, ako ste ho našli.
     • Marian Wright Edelman
     • 14.10.2022
      • Koniec zberu údajov o maturantoch

       Koniec zberu údajov o maturantoch

       Dňom 14.10.2022 sa v našej škole ukončuje zber údajov o maturantoch, ktoré sú umiestňované v datábázach na centrálnych serveroch.

     • 30.10.2022
      • Zmena maturitných predmetov

       Zmena maturitných predmetov

       Najneskôr do 30.10.2022 žiak písomne oznámi triednemu učiteľovi zmenu predmetov alebo zmenu spôsobov vykonania alebo dodatočné prihlásenie.

     • 01.11.´22-13.03.´23
      • Prípravná fáza

       Prípravná fáza

       Prípravná fáza administrácie a a PFIČ MS´23

     • 14.03.2023
      • SJL | EČ & PFIČ

       SJL | EČ & PFIČ

       riadny termín externej časti () a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (PFIČ) pre školský rok 2022/2023.  čas: 115´ - pozostáva zo 40 otázok s výberom odpovede a 24 úloh s krátkou odpoveďou. PFIČ čas: 165´PFIČ - výber jednej zo 4 tém s určenou žánrovou formou.

     • 15.03.2023
      • ANJ | EČ & PFIČ

       ANJ | EČ & PFIČ

       riadny termín externej časti () a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (PFIČ) pre úrovne B1 a B2. Predmety zo skupiny CUJ v aktuálnom školskom roku sú: ANJ.  čas: 135´ - pozostáva zo 46 otázok s výberom odpovede a 34 úloh s krátkou odpoveďou. PFIČ čas: 95´PFIČ - 1 zadanie s určenou žánrovou formou.

     • 16.03.2023
      • MAT | EČ

       MAT | EČ

       riadny termín externej časti () pre školský rok 2022/2023.  čas: 165´ - pozostáva z 10 úloh s výberom odpovede a 20 úloh s krátkou odpoveďou.

     • 03.04.-05.04.2023
      • Náhradný termín EČ & PFIČ

       Náhradný termín EČ & PFIČ

       Podmienky tie isté, ako v riadnom termíne. Náhradný termín sa vykonáva v jednej určenej škole v rámci trenčianskeho kraja.