• Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti

   • V správe o v-v- činnosti nájdete informácie o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za uplynulý školský rok v Spojenej škole sv. Jána Bosca v Novej Dubnici v jej jednotlivých organizačných zložkách:
     
    - Materská škola sv. Jána Bosca
     
    - Základná škola sv. Jána Bosca
     
    - Gymnázium sv. Jána Bosca