• #škola pre celú rodinu

    zatiaľ žiadne údaje
  • Novinky

   Zistite, čo je nové v našej škole
   • (+) Mgr. Iveta Machciníková | 4.7.1977 - 6.7.2020
    • (+) Mgr. Iveta Machciníková | 4.7.1977 - 6.7.2020
    • 8. 7. 2020
    • So zármutkom ale aj s kresťanskou nádejou na vzkriesenie oznamujeme, že nás navždy náhle opustila naša kolegyňa Mgr. Iveta Machciníková.

     Posledná rozlúčka bude v piatok 10.7.2020 o 13:00 v Rímsko-katolíckom kostole v Novej Dubnici a následne na cintoríne v Novej Dubnici.

     Iveta, Ivet, Ivúšik je nezabudnuteľná pre celé generácie žiakov; mala svojský štýl, s ktorým vnášala "človečenstvo" do všetkého, čo robila.

    • Čítať viac
   • Denný IT tábor pre ZŠ aj stredoškolákov
    • Denný IT tábor pre ZŠ aj stredoškolákov
    • 25. 6. 2020
    • S podporou národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie organizujeme verejný denný tábor v dňoch 6. až 10. júla 2020. Termín prihlášok do 1.7.2020 (včítane).

     Ústredným prvkom programu sú informačné technológie (primerané veku) striedané s oddychovými aktivitami. V cene 35€ je obed, pitný režim a prevádzkové náklady. Lektori sú hradení z národného projektu IT Akadémia.

    • Čítať viac
    • Organizácia záveru školského roku 2019/2020 – SŠ
    • 15. 6. 2020
    • Organizácia záveru školského roku 2019/2020 – SŠ

     Dištančné vzdelávanie je do 22.06.2020 (pondelok).

     23. 06. 2020 – klasifikačná porada – prezenčne v škole – týka sa učiteľov. Žiaci SŠ zostávajú doma a dajú si do poriadku učebnice, ktoré budú odovzdávať.

     Pri prvom nástupe do školy je potrebné predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré nájdete TU vyhlasenie_pre_rodicov.docx

    • Čítať viac
   • Organizácia záveru školského roku 19/20 - ZŠ
    • Organizácia záveru školského roku 19/20 - ZŠ
    • 15. 6. 2020
    • OZNAM pre rodičov žiakov 6. až 9. ročníka ZŠ

     Vážení rodičia spustili sme elektronické prihlasovanie Vašich detí do školy na obdobie od 22.06.´2030.06.´20. Prosím PRIHLÁSTE SA do svojho RODIČOVSKÉHO EduPage účtu a v sekcii prihlasovanie vyplňte jednoduchú prihlášku.

     Vzhľadom na to, že od 22. júna 2020 sa môžu vrátiť do školských lavíc aj žiaci 6. - 9. ročníka, žiadame zákonných zástupcov, aby do 17. júna 2020 do 12:00 cez rodičovské konto EduPage potvrdili, či ich dieťa nastúpi alebo nenastúpi do školy, ako aj záujem o stravovanie v školskej jedálni. Ak zákonný zástupca NEMÁ záujem o stravovanie v uvedenom období nahlási túto skutočnosť vedúcej stravovania na t.č. 042/4326385, alebo jedalen@ssnd.sk do 17.06.2020 do 13:00 hod.

    • Čítať viac
   • VYUČOVANIE 1.-5. ročník od 15.06.´20
    • VYUČOVANIE 1.-5. ročník od 15.06.´20
    • 12. 6. 2020
    • Zmeny v organizácii vyučovania platné pre 1. – 5. ročník od 15.06.2020

     Žiaci prichádzajú do školy priebežne od 7:30 do 7:50. Po dezinfekcii rúk idú do svojich tried. Pri vstupe do budovy školy im bude náhodným výberom meraná teplota.

     Žiaci, ktorí prichádzajú do školy prvý krát odovzdajú učiteľovi vyplnené Vyhlásenie (formulár je zverejnený na stránke školy).

    • Čítať viac
   • 2. kolo prijímacieho konania
    • 2. kolo prijímacieho konania
    • 8. 6. 2020
    • Na základe bodu 3.6. Rozhodnutia ministra školstva o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020, riaditeľ školy informuje:

     org. zl. Gymnázium sv. Jána Bosca

     študijný odbor: 7902 J 00 gymnázium

     počet obsadených miest – 12

    • Čítať viac
   • Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení
    • Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení
    • 27. 5. 2020
    • Na základe doručeného rozhodnutia o prijatí na štúdium v našej škole zasiela zákonný zástupca do školy Záväzné potvrdenie o nastúpení - nenastúpení na štúdium. Tlačivo je k dispozícii na stránkach ministerstva školstva a na našom webe v sekcii "Pre rodičov > NA STIAHNUTIE" alebo TU: .docx, .pdf

    • Čítať viac
   • Výsledky prijímacích skúšok do org. zl. Gymnázium a org. zl. SOŠ informačných tecnológií sv. Jána Bosca
  • Ďalšie informácie o aktivitách nájdete na našej facebookovej stránke

   • #škola, kde každý môže vyniknúť


   • #škola, kde pomáhame rásť

   • podporujeme všetkých, ktorí chcú rozvíjať darované talenty

   • Úspechy v šk. roku:
   • Vyber oblasť
   • Vyber kolo
   • Vyhľadať úspechy
     • Natália Molnárová

     • 2. miesto
     • Medzinárodná dejepisná súťaž gymnázií ČR a SR · Krajské kolo · 2017/2018
     • Pavol Kalivoda

     • 2. miesto
     • Medzinárodná dejepisná súťaž gymnázií ČR a SR · Krajské kolo · 2017/2018
     • Raymond Kunštatský

     • 3. miesto
     • Master of Rhetoric - Majster rétor · Krajské kolo · 2017/2018
     • Martin Vančo

     • 3. miesto
     • Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec · Okresné kolo · 2017/2018
     • Filip Valt

     • 2. miesto
     • Hviezdoslavov Kubín · Okresné kolo · 2017/2018
     • Kristína Bajzíková

     • 3. miesto
     • Olympiáda v AJ - kat. 1A · Okresné kolo · 2017/2018
     • Zuzana Kopecká

     • 1. miesto
     • Biologická olympiáda - kat. C · Okresné kolo · 2017/2018
     • Katarína Slimáková

     • úspešný riešiteľ - postup na kraj
     • Geografické olympiáda · Okresné kolo · 2017/2018
  • Napíšte nám

   komunikujem so serverom, počkajte prosím
  • Počet návštev: 7083270